Melkveebedrijf Sunshine

Melkveebedrijf Sunshine is een melkvee bedrijf met 2000 melkkoeien en wil de komende jaren minimaal verdubbelen. Cruciaal om dat doel te bereiken is de aanwas van nieuw jongvee. In februari 2019 heeft het bedrijf een bestaande schuur omgebouwd met daarin het CCS systeem op stro.

Project labels
Melkveebedrijf Sunshine

Sunshine Dairy farm is een melkvee bedrijf met 2000 melkkoeien en wil de komende jaren minimaal verdubbelen. Cruciaal om dat doel te bereiken is de aanwas van nieuw jongvee. De manier van kalveren opvang (Jaarlijks 2000 kalveren) ervaarde het bedrijf als een groot probleem. In februari 2019 heeft hij een bestaande schuur omgebouwd met daarin het CCS systeem op stro.

Locatie

Indiana, Verenigde Staten